Kosten

Advocatenkantoor Engelsman zet zich met name in voor mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging. Particulieren met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een toevoeging. De cliënt betaalt dan alleen een eigen bijdrage, die afhankelijk is van het (gezins)inkomen. Op deze eigen bijdrage kan men korting krijgen door een doorverwijzing naar de advocaat te vragen bij het Juridisch Loket. Tevens kan er onder bepaalde voorwaarden voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand worden verleend door de gemeente.

De Raad voor Rechtsbijstand beslist of iemand in aanmerking komt voor een toevoeging. Voor de inkomens- en vermogensnormen voor gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wij staan ook cliënten op betalende basis bij. Dus ook wanneer u niet voor toevoeging in aanmerking komt, kunt u bij ons terecht. Een eerste gesprek is altijd gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Advocatenkantoor Engelsman